Vinšujeme vám dobrú zábavu – PF 2014

Zabavte sa na našich “brebtoch” a úsmevných zážitkoch z výroby reportáží… Nech je rok 2014 ešte veselší ako ten starý! :)))