V Drahuškove je skrátka “sveta žiť”

KRAJNÉ | Uprostred prírody našli pomoc autisti a ľudia s mentálnym postihnutím. Netradičné metódy prijali za svoje. Stabilný denný program a láskaví asistenti – mimochodom deti, ktoré opúšťajú detské domovy.