Senica si pripomenula oslobodenie

Senica si 6. apríla pripomenula 73. výročie  oslobodenia vojskami Červenej armády a Rumunskej armády. Pri tejto príležitosti sa konala pietna spomienková slávnosť na Námestí oslobodenia, tradične tiež  za účasti žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Pri soche Víťazstvo príslušníci Čestnej stráže prezidenta položili veniec v mene prezidenta SR Andreja Kisku,  ďalej    poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová, prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie  Nikolaj Ryžov, prvý tajomník Veľvyslanectva Rumunska Adrian Abrudan, primátor Senice Branislav Grimm, podpredseda TTSK Pavol Kalman, prednosta Okresného úradu Vladimír Kocourek, zástupca  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Moravčík, predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,  politických strán Smer-SD, SNS, KSS, občianskych združení Delostrelec a Ľavicové Záhorie.

Po hymnách Slovenska, Ruskej federácie a Rumunska sa zhromaždeným občanom prihovorili aj hostia. Primátor Senice Branislav Grimm spomenul aj niekoľko faktov z oslobodzovania Senice 7. apríla 1945.  Červená armáda 2. ukrajinského  frontu maršála Malinovského, ku ktorej patril i 4. zbor rumunskej armády zaútočila už od 3. rannej hodiny od Surovín na Senicu. Pre delostrelecký odpor Nemcov sa do mesta dostali jej vojaci až o 17.  hodine. Na území mesta sa po oslobodení zriadilo 11 ošetrovní, v ktorých zo širokého okolia privážali ranených vojakov. Zomrelo v nich 450 sovietskych a rumunských vojakov, z nich len 245 bolo známych po mene. Padlých vojakov pochovali na cintoríne do spoločného hrobu, dôstojníkov na námestí pred kostolom z dôvodu významného uctenia.  Na znak hlbokej úcty k ľudským obetiam za našu slobodu i na vyjadrenie vďaky našim osloboditeľom Seničania postavili pamätník na Námestí oslobodenia – sochu Víťazstvo a na cintoríne pomník rumunských vojakov. Na záver pietnej slávnosti hostia taktiež pri tomto pomníku položili kvety. Prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie  Nikolaj Ryžov položil v sprievode primátora mesta veniec aj na Notárskom dome v Čáčove.

Súčasťou spomienkovej slávnosti bol aj prelet lietadla Záhoráckeho aeroklubu a účasť členov Klubu vojenskej histórie Záhorie v dobových uniformách.

Zdroj: senica.sk       Na foto: Ing. Pavol Kalman – podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a RNDr. Ľubica Krištofová – riaditeľka Hornozáhorského osvetového strediska