28514527_10156220352094083_2991267276223414163_o

Poznáme najlepších športovcov Senice za rok 2017

Senica patrí k tým mestám, v ktorých sa športovým aktivitám  mimoriadne darí,  a v ktorom športové kluby aj cítia pomoc samosprávy vyjadrenú nielen slovne, podujatím Najlepší športovec roka, ale i finančne. Vyhlasovanie najlepších  športovcov za rok 2017 v Dome kultúry 26. februára bolo  o takejto bilancii, no najmä o verejnom poďakovaní zo strany Mesta Senica športovcom, trénerom, funkcionárom i sponzorom za vzťah k športu, za reprezentáciu mesta, za vytváranie podmienok. „Chcem oceniť aj dodržiavanie myšlienok fair play. Do Senice chodia športovci z iných miest radi, pretože všetky športové podujatia sú dobre organizované, máme  pekné športoviská a okrem toho u nás nachádzajú i kultúrnych fanúšikov a prostredie, ktoré vie  oceniť i kvality súperov,“ povedal na úvod športovo-spoločenského podujatia primátor mesta Branislav Grimm.

Tradične plná sála športovcov a ich fanúšikov  potvrdila, že aj v Senici platí veta šport ľudí spája. Vládla vynikajúca atmosféra, podobne ako na športoviskách, kde fanúšikovia povzbudzujú svojich, tešia sa z víťazstiev, smútia pri nezdaroch, vášnivo debatujú o výsledkoch, skrátka emócií na strane fanúšikov je vždy  dosť. No aj aktéri športových zápolení myslia na fanúšikov, s podporou  ktorých ich výkony často narastajú a vyburcujú ich k výnimočným výkonom. Vzájomnú symbiózu bolo cítiť aj na podujatí, ktoré má v našom meste 22 rokov trvajúcu tradíciu..

Tento rok organizátori Mesto Senica a komisia pre šport pri mestskom zastupiteľstve pristúpili k niektorým zmenám. Znížením  počtu ocenených  zvýraznili najlepšie  výkony za rok 2017 a športovcov v jednotlivých kategóriách predstavili aj videovizitkou, čo sa stretlo s veľmi  priaznivou odozvou u prítomného publika. Zásluhu na skvelej atmosfére galavečera mal aj moderátor Vratko Studenič, ktorý každého oceneného vtipne vyspovedal.  Novinkou večera bola i kategória za mimoriadny prínos k športu. Ceny oceneným športovcom odovzdávali primátor mesta Branislav Grimm, zástupkyňa primátora Elena Valášková, prednostka Mestského úradu Katarína Vrlová a predseda komisie pre šport Peter Hutta. 

Napätie do ceremoniálu vyhlasovania najlepších  vniesla aj  možnosť priamo v sále ovplyvniť meno víťaza hlasovania o najobľúbenejšieho športovca mesta. V internetovom hlasovaní z  nominácií najviac hlasov dostal hokejista Lukáš Wallner, ktorého víťazstvo v ankete už nezvrátilo ani hlasovanie v sále. Z celkového počtu 1318 hlasov dostal 397. 

Viac na: http://www.senica.sk/clanok/pozname-najlepsich-sportovcov-za-rok-2017