Kde zakotví vaše dieťa?

MYJAVA I Niektorí žiaci majú jasnú predstavu o svojej budúcnosti, zatiaľ čo iní ešte nevedia, aký odbor študovať. Čo robiť, ak sa žiaci nevedia rozhodnúť?