Jubilejný strom na Deň zeme

Krajší deň si bolo ťažko predstaviť. Jarné slniečko príjemne hrialo, stromy v rozpuku, pôžitok byť v parku uprostred statných aj  mladých stromov. V takejto nádhernej prírodnej  kulise v mestskom parku pri DAVe sa 20. apríla zišli deti zo základných i stredných škôl, aktivisti v oblasti životného prostredia, ale i mnoho občanov, aby si spoločne pripomenuli Deň Zeme.  V Senici  už 28 rokov každoročne zaznievajú slová o potrebe chrániť náš spoločný domov. Každoročne sa pri tejto príležitosti poukazuje na  problémy, ktoré máme v životnom prostredí. Hovorí sa tiež  o tom, že spojením lokálnych aktivít sa postaráme aj o  našu planétu.  Každoročne pri slávnosti na počesť Zeme  sú vyslovené aj apely na lokálne aktivity, aby sme si neznečisťovali naše najbližšie životné prostredie a  starali sa oň ako najlepšie vieme, veď tu žijeme.

„Pre náš domov sa snažíme robiť mnoho užitočných a potrebných vecí, mnohé stačí len využívať, aby prostredie okolo nás bolo krajšie i zdravšie,“ prihovoril sa prítomným primátor Senice Branislav Grimm.  Poukázal tým napríklad na množstvo pohodených odpadkov po celom meste, ktoré namiesto toho, aby ich ľudia vhodili do koša na to určeného, odhodia ich hocikde. Potom treba úsilie vynaložiť na ich zbieranie. Pozitívnym vzorom je  v Senici veľa ľudí, príkladom je čistenie cyklotrasy a Teplice 14. apríla (článok …). A to je len zlomok tém okolo znečisťovania životného prostredia priamo v našom meste.

Aj z pohľadu regionálnej samosprávy Trnavského samosprávneho kraja  (TTSK) zazneli slová o nevyhnutnosti starostlivosti o prostredie okolo nás, o tom, čo sa robí z tejto úrovne. „Každý však môže začať sám od seba, robiť tak, aby zbytočne nezaťažoval prostredie odpadmi a správal sa k prírode ohľaduplne,“ zdôraznil podpredseda TTSK Pavol Kalman. Spolu s ním sa zúčastnil Dňa Zeme aj ďalší podpredseda TTSK Marek Neštický.

„Slávnosť Zeme je o tom, aby sme verejne, nahlas a spoločne  pomenovali problémy našej planéty, našej krajiny. Žiaľ, aj naše  lesy, brehové porasty a aleje miznú a menia sa na drevoštiepku alebo dobre predajný tovar. Stromov ubúda a odráža sa to na krajine a počasí. Preto chceme v tento deň upozorniť aj na tento problém,“ prihovorila sa prítomným riaditeľka Záhorského osvetového strediska Ľubica Krištofová. Zároveň ohlásila znovuzrodenie tzv. stromkovej slávnosti, na počesť stromov, ktoré si ľudia vážili a ctili, mali pre nich veľký význam ako zdroj dreva – materiálu,  zdroj tepla, plodov, kvetov, liečivých produktov, príbytkov pre živočíchy… Slávnosti siahajú do 19. storočia. V čase vlády Márie Terézie dali vysadiť borovicové lesy, manžel František Lotrinský vysádzal vôkol ciest moruše, gaštany a iné druhy stromov. Stromy sa sadili aj pri božích mukách a krížoch, sadili sa pri významných udalostiach a výročiach.

Významnou udalosťou pre náš národ bol rok 1918, kedy vznikla prvá Československá republika. Na počesť tejto udalosti sa sadili stromy a stavali pamätníky. V tomto roku oslávime 100 rokov od tejto udalosti spolu so 170. výročím Povstania v roku 1848 a 100. výročím ukončenia 1. svetovej vojny.

Viacnásobnú príležitosť organizátori Dňa Zeme  Záhorské osvetové stredisko a Mesto Senica využili na zasadenie prvého  jubilejného  stromu – javora v parku a vyzvali na výsadbu aj ďalších. Mladé jubilejné stromčeky si prevzali na tejto slávnosti zástupcovia základných škôl a stromy podľa vlastného výberu zasadia v ich areáloch. 

Stromkové slávnosti sa konali aj  v Senici, je o nich zápis aj v kronike mesta. Pani učiteľka Mária Slivková, vtedy ešte Mihalovičová si ako dieťa ponechala aj text Stromkovej piesne, ktorú  na Deň Zeme 20. apríla po rokoch zaspievali iní  žiaci   a verme, že sa táto tradícia zachová na ďalšie roky.

Slávnosť Dňa Zeme  sprevádzal program detí zo základných škôl – detských folklórnych súborov, pre deti boli pripravené zaujímavé informačné stánky a stanovištia s úlohami a súťažami s témou ochrany prírody.

Autor: bar (www.senica.sk)