Cantilena vystúpi mimoriadne s Warchalovcami

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala bude koncertovať v Senici spolu s CANTILENOU  v Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda v sobotu 14. apríla 2018 o 16,30 hod. Slovak chamber orchestra vznikol v roku 1960 na pôde Slovenskej filharmonie  a pri jeho zrode stál vynikajúci husľový virtuoz prof. Bohdan Warchal. Stal sa jeho umeleckým vedúcim a preto sa medzi priaznivcami nazýva tento úspešný  sympatický orchester Warchalovci. Bohdan Warchal viedol orchester plných 40 rokov /1960 – 2000 /. Od samého začiatku sa zaradil medzi renomované hudobné telesá, predstavil sa na najvýznamnejších koncertných pódiách a hudobných festivaloch Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Ázie aj Austrálie. Počas tejto "zlatej éry" ,ako ju Warchalovci nazývajú, spolupracoval s poprednými svetovými interprétmi, uvádzal početné premiérové skladby našich aj zahraničných skladateľov. Od januára 2001 je umeleckým vedúcim, dirigentom a sólistom  Warchalov žiak Ewald Danel, ktorý úspešne pokračuje na ceste svojho učiteľa. Slovenský komorný orchester pod jeho vedením buduje dobré meno Slovenska vo svete.

Okrem nahrávok klasikov svetovej hudby , z ktorých väčšina z nás si  predstaví  Vivaldiho Štyri ročné obdobia, hľadá inovatívne spôsoby predvádzania hudby, aby bola zrozumiteľná širokej verejnosti, spolupracuje s deťmi, umeleckými školami, aj regionálnymi speváckymi zbormi /  Terchová 2017 /. Uvádza  nové diela súčasných skladateľov v slovenských aj svetových premiérach /Valenta, Čekovská, Breiner, Kalivoda, Godár/,  dáva príležitosť mladým interpretom /Gertler,Výbohová, F. Slezák, Karvay ap/. Slovenský komorný orchester absolvoval vo februári mimoriadne úspešnú koncertnú cestu po Japonsku, v marci uskutočnil v Bratislave niekoľko Veľkonočných koncertov a 14. apríla 2018  ho privítame v Senici,kde spolu s ním vystúpi aj Cantilena na mimoriadnom koncerte v Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda. Druhý spoločný koncert bude 15. apríla 2018 o 15,00 hod. vo Františkánskom kostole v Bratislave.

Cantilena je veľmi poctená možnosťou vystupovať s týmto svetoznámym umeleckým telesom, uvedomuje si, že je to vďaka profesným  vzťahom nášho dirigenta Jozefa Chabroňa, ktorý je  dirigentom Slovenského filharmonického zboru a má aj najväčšiu zásluhu na umeleckom raste senického speváckeho zboru Cantilena.